Zakázky přijímáme na základě písemné objednávky, zaslané e-mailem, popř. faxem, poštou, kurýrem nebo doručené osobně. Termín dodání dohodneme se zákazníkem při přijetí zakázky a potvrzení objednávky.

Po objednávce obratem zašleme fakturu a po přijetí platby doručíme hotový překlad v dohodnuté formě a termínu.

Veškeré informace, které se dozvíme na jednáních, ze zakázek nebo textů zaslaných k překladu považujeme za důvěrné a nebudou poskytované třetím stranám.