O nás
Naším cílem je poskytovat kvalitní překlady i tlumočení v ruštině i angličtině. Zárukou kvality naší práce je praxe i vzdělání, studium i dlouhodobý pobyt v anglicky hovořící zemi. Jádro našeho týmu tvoří moje dcera a já. Žily jsme společně řadu let na Novém Zélandu, kde jsme pracovaly jako tlumočnice a překladatelky pro klienty hovořící česky i rusky. V současné době pokračujeme v této práci v České republice. V naší práci upřednostňujeme osobní přístup k zákazníkovi. Usilujeme vždy o to, aby překlad odpovídal originálu, a pro zajištění maximální kvality překládaných textů jsou korektury prováděné rodilými mluvčími. Zakázky i dotazy vyřizujeme sedm dní v týdnu. Těšíme se na spolupráci. Mgr. Marie Brančíková a Marie Brančíková