Překlady

Cenu překladu stanovujeme za jednu normostranu. Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer a údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje-Počet slov. Obecným pravidlem je, že za běžný překlad bez expresního příplatku se považuje překlad osmi normostran za den.

1 NS překladu z češtiny do angličtiny, ruštiny
Kč 220
1 NS překladu z angličtiny, ruštiny do češtiny
Kč 220
1 NS překladu z angličtiny do ruštiny a z ruštiny do angličtiny
Kč 400

Příplatky za expresní překlad (do 24 hodin) plus 50%

 

Úřední překlady

Ceny za úřední překlad jsou uvedeny za jednu fyzickou stránku.
Úřední ověřený překlad musí být přiložený k originálu nebo ověřené kopii dokumentu a stává se jeho nedílnou součástí.

Standardní dokument A4 - rodný list, diplom, osvědčení apod. (originál)
Kč 250
Ověřená kopie dokumentu A4
Kč 250

 

Výuka jazyků (AJ, RJ, čínština, japonština)

Individuální
Kč 250/60 min.
Skupinová
Kč 400/60 min.

 

Korektura překladů

1 NS překladu z češtiny do cizího jazyka
Kč 110
1 NS překladu z cizího jazyka do češtiny
Kč 110

 

Tlumočení

1 hodina (60 minut)
Kč 500

Jeden den tlumočení se pak rozumí osm hodin včetně přestávek a přerušení. Úhrada cestovních náhrad se řídí platnými předpisy České republiky.

 

Nejsme plátci DPH
Uvedené ceny jsou orientační. Konečná cena se odvíjí od konkrétních požadavků klienta.

Vyhotovení a fakturace překladu.
V závislosti na rozsahu překladu a vašich potřebách se domluvíme na termínu vyhotovení překladu. Fakturu zasílám současně s vyhotoveným překladem. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, pokud se nedomluvíme na jiné lhůtě. V případě rozsáhlého překladu nebo pokud jste nový zákazník, domlouváme se na fakturaci individuálně (zálohová faktura, platba předem v plné nebo částečné výši apod.). Při dlouhodobé spolupráci se můžeme domluvit na individuálních podmínkách.